Grondwaterstandindicator 12-08-2018

Info

datum rapport: 14-08-2018
referentiedatum: 12-08-2018
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

  • Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator' en naar de algemene pagina van de grondwaterstandindicator
  • Wil je de grafieken en cijfers van de meest actuele indicator meteen op kaart bekijken in de DOV-verkenner? Neem dan een kijkje op de kaartlaag 'Grondwaterstandindicator freatisch grondwater voor de tijd van het jaar (meest actueel)'. 
  • Wil je de rapporten van de afgelopen maanden en jaren bekijken, dat kan bij de 'Historische grondwaterstandindicator'. 

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar?

Op 12 augustus zijn bijna 70 % van de grondwaterstanden zeer laag voor de tijd van het jaar.

samenvatting_filters_2017-07-12 tot 2018-08-12_relative.png

Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2017-07-12 tot 2018-08-12): % van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

De grondwaterstanden zijn over het algemeen verder gedaald. Op meer dan 80 % van de locaties zijn de grondwaterstanden historisch zeer laag.

samenvatting_filters_2017-07-12 tot 2018-08-12_absolute.png

Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand (2017-07-12 tot 2018-08-12): % van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

De grondwaterstanden zijn op de meeste plaatsen in Vlaanderen gedaald. In het zuidwesten van West-Vlaanderen zijn de grondwaterstanden eerder laag en normaal voor de tijd van het jaar in plaats van zeer laag zoals in de rest van Vlaanderen.

kaart toestand voor de tijd van het jaar, gestegen gedaald

Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2018-08-12) van dit rapport

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Bij droog weer verwachten we op drie kwart van de locaties, gespreid over Vlaanderen, zeer lage grondwaterstanden. Bij normaal en nat weer zullen ongeveer de helft van de locaties zeer lage grondwaterstanden hebben, en dit eerder in het oostelijk deel van Vlaanderen.

predict_map_P10

Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2018-09-12) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

Conclusie

De grondwaterstand is op de meeste meetplaatsen verder gedaald en is over het algemeen nog steeds zeer laag. Bij droog weer blijft de toestand zeer laag, bij normaal of nat weer is er een lichte verbetering in zicht.