Grondwaterstandindicator 19-08-2018

Info

datum rapport: 21-08-2018
referentiedatum: 19-08-2018
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar?

Op 19 augustus was de grondwaterstand op ongeveer 60 % van de locaties zeer laag voor de tijd van het jaar. De huidige toestand is relatief gezien beter dan begin augustus, toen waren er meer dan 70 % locaties met zeer lage grondwaterstanden.

samenvatting_filters_2017-07-19 tot 2018-08-19_relative.png

Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2017-07-19 tot 2018-08-19): % van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

Hoewel de algemene toestand nog steeds zeer laag is (meer dan 80 % van de locaties hebben historisch lage grondwaterstanden) is er sinds begin augustus geen verdere toename van  het aantal zeer lage grondwaterstanden. 

samenvatting_filters_2017-07-19 tot 2018-08-19_absolute.png

Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand (2017-07-19 tot 2018-08-19): % van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

Vergeleken met vorige maand (19 juli) zijn het merendeel van de grondwaterstanden nu lager (72 %), op 20 % even hoog en op 8 % hoger. Geografisch zien we dat er in het westen van Vlaanderen minder zeer lage grondwaterstanden zijn dan in de rest van Vlaanderen.

Als we echter kijken naar Figuur 2 hierboven, kunnen we zien dat het aantal zeer lage grondwaterstanden sinds begin augustus niet is toegenomen. Daarom werd op basis van de individuele grafieken getracht in te schatten hoeveel grondwaterstanden er sindsdien verder gezakt zijn. Hieruit blijkt dat ongeveer 30 % van de grondwaterstanden gedaald zijn (deze waren in de meest gevallen toen al zeer laag) en vooral in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg gelegen zijn.

kaart toestand voor de tijd van het jaar, gestegen gedaald

Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2018-08-19) van dit rapport

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Voorspellingen geven aan dat bij aanhoudend droog weer het grondwater op 70 % van de locaties zeer laag zal staan, waarvan het merendeel zich in het oosten van Vlaanderen bevindt. Bij normaal weer worden er op 45 % van de locaties zeer lage grondwaterstanden verwacht en bij nat weer op 38 % van de locaties (vooral in Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg).

predict_map_P10 - voorspelde zeer lage grondwaterstanden volgende maand

Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2018-09-19) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

Conclusie

De grondwaterstand is op de meeste plaatsen nog steeds zeer laag, maar is sinds begin augustus over het algemeen niet meer verder gedaald. Bij droog weer blijft de toestand zeer laag, bij normaal of nat weer is er een lichte verbetering in zicht.