Grondwaterstandindicator 23-07-2018

Info

datum rapport: 24-07-2018
referentiedatum: 23-07-2018
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

  • Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator' en naar de algemene pagina van de grondwaterstandindicator
  • Wil je de grafieken en cijfers van de meest actuele indicator meteen op kaart bekijken in de DOV-verkenner? Neem dan een kijkje op de kaartlaag 'Grondwaterstandindicator freatisch grondwater voor de tijd van het jaar (meest actueel)'. 
  • Wil je de rapporten van de afgelopen maanden en jaren bekijken, dat kan bij de 'Historische grondwaterstandindicator'. 

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar?

 

Op 23 juli is de toestand voor de tijd van het jaar op 55 % van de locaties zeer laag en op 33 % van de locaties laag.

samenvatting_filters_2017-06-23 tot 2018-07-23_relative.png

Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2017-06-23 tot 2018-07-23): % van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

De algemeen dalende trend wordt verdergezet, de grondwaterstanden zijn zeer laag op 68 % van de locaties, en laag op 27 % van de locaties, in grote lijnen vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar.

samenvatting_filters_2017-06-23 tot 2018-07-23_absolute.png

 

Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand (2017-06-23 tot 2018-07-23): % van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

De grondwaterstanden dalen bijna overal in Vlaanderen (95 % van de locaties) en zijn vaak ook zeer laag voor de tijd van het jaar. In het centrale deel van de provincie Antwerpen en langs de kust zijn de grondwaterstanden eerder laag dan zeer laag.

current_status_map.png

 

Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2018-07-23) van dit rapport

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Volgende maand verwachten we bij droog weer op iets meer dan drie kwart van de locaties, verspreid over Vlaanderen, zeer lage grondwaterstanden. Bij normaal weer verwachten we op meer dan de helft van de locaties zeer lage grondwaterstanden en bij nat weer op minder dan een derde van de locaties.

predict_map_P10

 

Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2018-08-23) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

Conclusie

De grondwaterstanden zijn verder gedaald en zijn op iets meer dan de helft van de locaties, verspreid over Vlaanderen, zeer laag voor de tijd van het jaar. Volgende maand verwachten we bij droog weer een verdere toename van zeer lage grondwaterstanden. Bij normaal of nat weer verwachten we een stabilisatie of stijging de grondwaterstanden.