Grondwaterstandindicatoren 2011-2015

Hier vind je de opeenvolgende grondwaterstandindicatoren die dateren uit de periode augustus 2011- januari 2015.