Infiltratiecapaciteit

De infiltratiecapaciteit is de doorlaatbaarheid van de bodem.

Deze capaciteit van de ondergrond hangt nauw samen met het soort ondergrond.

In de code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen, deel 3: bronmaatregelen, kan je een tabel terugvinden met de infiltratiecapaciteit per grondsoort.

Dit zijn slechts ruwe inschattingen, waarbij de grondsoort als gekend verondersteld wordt. De bodemstructuur heeft bijvoorbeeld ook een sterke invloed op de infiltratiecapaciteit.

Om meer zekerheid te hebben, kunnen infiltratieproeven in situ een hulpmiddel zijn om een correctere inschatting te maken. Welke infiltratieproeven zijn bruikbaar voor de dimensionering van infiltratievoorzieningen? Op de webpagina www.vmm.be/infiltratieproeven vind je een aantal mogelijke proeven met hun werkvoorschriften.

Resultaten van uitgevoerde infiltratiemetingen kunnen via de DOV-verkenner geconsulteerd worden.

infiltratiemetingen

Klik op de bovenstaande illustratie om de DOV-verkenner te openen en deze dataset te consulteren.

Beschik je over dergelijke gegevens: stel ze ter beschikking zodat we aanbod aan deze data hiermee kunnen uitbreiden.