Interessante webservices

Vlaanderen

Zoekdiensten

Centrale toegangspoort: http://www.geopunt.be/catalogus

Knooppunt URL zoekdienst GetCapabilities-request
Geopunt

http://metadata.geopunt.be/zoekdienst

http://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?Request=GetCapabilities&Service=CSW&Version=2.0.2&hl=dut

AIV

http://metadata.agiv.be/zoekdienst

http://metadata.agiv.be/zoekdienst/srv/dut/csw?Request=GetCapabilities&Service=CSW&Version=2.0.2&hl=dut

DOV

https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork

https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/nl/csw?Request=GetCapabilities&Service=CSW&Version=2.0.2

MercatorNet

https://www.mercator.vlaanderen.be/zoekdienstenmercatorpubliek

https://www.mercator.vlaanderen.be/zoekdienstenmercatorpubliek/srv/nl/csw?Request=GetCapabilities&Service=CSW&Version=2.0.2

Raadpleegdiensten

Interessante raadpleegdiensten m.b.t. bodem en ondergrond:

Knooppunt Lagen WMS-server
DOV

Alle lagen ontsloten via Databank Ondergrond Vlaanderen (ca. 800 lagen, aantal neemt continu toe)

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/wms?

 

Ook te benaderen via clusters van lagen, bijvoorbeeld, handig om lagen in te laden die niet of niet meer in de boomstructuur van de verkenner aangeboden worden maar toch nog in de service beschikbaar zijn:

 

 • H3O (niet in boomstructuur)

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/h3o/wms?

 
 • Erosie (oudere versies niet meer in boomstructuur)

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/erosie/wms?

Interessante raadpleegdiensten m.b.t. nauw verwante lagen en andere referentielagen:

Knooppunt Lagen WMS-server
AIV Administratieve eenheden

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/administratieve_eenheden/wms?

  GRB-basiskaart

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/GRB-basiskaart/wms?

  GRB-basiskaart - grijswaarden

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/GRB-basiskaart-grijs/wms?

  GRB

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/GRB/wms?

  GRB-selectie

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/GRB-selectie/wms?

  3D GRB

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/3dgrb/wms?

 

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/omwrgbmrvl/wms?

 

Orthofotomozaïek, middenschalig, zomeropnamen

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/omz/wms?

 

Orthofotomozaïek, kleinschalig, zomeropnamen

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/okz/wms?
 

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/omw/wms?

 

Raadpleegdienst voor historische cartografie

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms?
  Hoogte

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/DHMV/wms?

  Wegenregister

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/Wegenregister/wms?

  Gebouwenregister

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/Gebouwenregister/wms?

  Landgebruik

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/landgebruik/wms?

 

Bodemgebruik en Bodembedekking

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/BodemgebruikBodembedekking/wms?

 

Nutsdiensten en overheidsdiensten (rioleringsdatabank)

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/Nutsdiensten_en_overheidsdiensten/wms?

  Kaartmateriaal VMM

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VMM/wms?

  Kaartmateriaal ANB

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/ANB/wms?

  Kaartmateriaal VLM

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VLM/wms?

  Kaartmateriaal ALV

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/ALV/wms?

  Kaartmateriaal INBO

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/inbo/wms?

     
  VMM Watertoets

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VMMWatertoets/wms?

 

Universiteit Gent – traditionele landschappen

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/Ugent/wms?

  Statistische eenheden

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/Statistische_Eenheden/wms?

  GIPOD

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/gipodpubliek/wms?

MercatorNet

Lagen over verschillende thema's, bijvoorbeeld:

 • ecodistricten en -regio’s
 • potentieel natuurlijke vegetatie
 • bodemsaneringsdossiers
 • habitatrichtlijngebieden
 • gewestplan

https://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/wms?

  Lagen volgens INSPIRE-thema  
 
 • Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden

https://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/am/wms?

 
 • Energiebronnen

https://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/er/wms?

 
 • Habitats en biotopen

https://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/hb/wms?

 
 • Menselijke gezondheid en veiligheid

https://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/hh/wms?

 
 • Landgebruik

https://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/lu/wms?

 
 • Faciliteiten voor productie en industrie

https://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/pf/wms?

 

 • Beschermde gebieden

https://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/ps/wms?

 
 • Bodemverontreiniging

https://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/so/wms?

 
 • Transportnetwerken
https://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/tn/wms?
 
 • Nutsdiensten en overheidsdiensten

https://www.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/us/wms?

MDK

Dieptemodel Belgisch Continentaal Plat en nautische data

https://bathy.agentschapmdk.be/spatialfusionserver/services/ows/view/map/Map_all?request=getcapabilities&service=WMS&acceptVersions=1.3.0

Klimaatportaal

Klimaatportaal

https://klimaat.vmm.be/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Wallonië

Zoekdiensten

Centrale toegangspoort: http://geoportail.wallonie.be/geocatalogue

Knooppunt URL zoekdienst GetCapabilities-request
Geocatalogue

http://metawal.wallonie.be/geonetwork

http://metawal.wallonie.be/geonetwork/srv/fr/csw?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetCapabilities

Raadpleegdiensten

Knooppunt Lagen WMS-server
Service public de Wallonie (SPW), Géoportail de la Wallonie Carte Numérique des Sols de Wallonie (1:20.000)

http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/SOL_SOUS_SOL/CNSW/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Principaux Types de Sols de Wallonie (1:250.000)

http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/SOL_SOUS_SOL/CNSW__PRINC_TYPES_SOLS/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

CARBIOSOL - Stocks en Carbone organique total des sols

http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/SOL_SOUS_SOL/CARBIOSOL/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

 

DGANRE

Unités lithostratigraphiques (200k) (raster)

Unités lithostratigraphiques – limites

Unités lithostratigraphiques – annotations

Failles

http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/SOL_SOUS_SOL/CARTE_GEOLOGIQUE_SIMPLE/MapServer/WMSServer?

 

Concessions minières (Nature des gisements concédés (Substances))

http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/SOL_SOUS_SOL/CONCESSIONS_MINES_SUBSTANCES/MapServer/WMSServer?

 

Concessions minières

http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/SOL_SOUS_SOL/CONCESSIONS_MINES_SITUATION_ADMIN/MapServer/WMSServer?

 

Données géologiques de base (GEOLOGIE)

http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/SOL_SOUS_SOL/GEOLOGIE/MapServer/WMSServer?

 

Terrils

http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/AMENAGEMENT_TERRITOIRE/TERRILS/MapServer/WmsServer?

http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/SOL_SOUS_SOL/TERRILS_2018/MapServer/WMSServer?

 

Zones de consultation de la DRIGM

http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/SOL_SOUS_SOL/CONSULT_SSOL/MapServer/WMSServer?

  Captages

http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/EAU/CAPTAGES/MapServer/WMSServer?

Brussel

Zoekdiensten

Centrale toegangspoort: http://geonode.geobru.irisnet.be/nl/

Raadpleegdiensten

Knooppunt Lagen WMS-server

Leefmilieu Brussel

INSPIRE-gegevens, waaronder:

 • Grondwaterlichamen
 • Monitoring grondwaterkwaliteit
 • Beschermingszones drinkwaterwinningen

http///wms.ibgemin.be/inspirenl?

BruGIS

INSPIRE-gegevens

http://ws.brugis.irisnet.be/geoserver/INSPIRENL/ows?

  Niet-INSPIRE-gegevens

http://www.brugis.irisnet.be/geoserver/ows?

Federaal

Zoekdiensten NGI

Raadpleegdiensten

Knooppunt Lagen WMS-server
 

Topografische kaarten:

 • CartoWeb-OVERLAY
 • CartoWeb-TOPO


http://cartoweb.wms.ngi.be/service?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0