Laboproeven

Met de term laboproeven worden hier allerlei resultaten bedoeld, afkomstig van analyses in een laboratorium.


De laboproeven in DOV zijn steeds gekoppeld aan een bepaald grondmonster van een welbepaalde boring. Deze grondmonsters zijn gekenmerkt door een diepte ten opzichte van het maaiveld en door de manier van staalname. De analyseresultaten van de monsters kunnen zeer divers zijn, namelijk onderkenningsproeven met centraal de korrelgrootteverdeling maar ook plasticiteitsgrenzen en humus- en kalkgehalte, metingen van volumemassa- en watergehalte en referenties van doorlatendheid, samendrukbaarheid en schuifweerstandkarakteristieken. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld korrelgrootteanalyses vlot aangewend worden in beleidsondersteunende taken of studies.

De resultaten van de laboproeven kunnen gedownload worden als pdf-file in de geografische zoekmodule. Voor bepaalde monsters worden de resultaten van de laboproeven weergegeven, voor andere worden enkel de referenties naar uitgevoerde proeven gegeven.

Het korrelverdelingsdiagramma is een grafische voostelling van de korrelverdeling waarbij de percentages van de korrelverdeling uitgezet worden in functie van de diameter van de korrels. De fracties worden cumulatief uitgezet. Op de DOV-website worden enkel de rapporten voor het gehele grondmonster weergegeven, dus alle korrels <60mm. Er kunnen echter ook herberekeningen worden doorgevoerd voor de korrelverdeling ten opzichte van alle korrels <2mm, of ten opzichte van alle korrels <2mm en >0.063mm; deze rapporten kunnen bij DOV aangevraagd worden.