Organische stof

Organische koolstof in de bodem is een goede indicator voor de bodemkwaliteit en is zeer belangrijk in het kader van de klimaatproblematiek.

Om zowel het klimaatbeleid als de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen te ondersteunen lanceerde de FAO daardoor in december 2017 een eerste versie van de internationale Global Soil Organic Carbon Map (GSOC map). Deze GSOC map geeft de voorraden aan organische koolstof in de 0-30 cm bodemlaag weer in een resolutie van ongeveer 1 op 1 km. Waar beschikbaar, is deze GSOC map gebaseerd op regionale data.

Voor België is de internationale GSOC map gebaseerd op de ‘Soil organic carbon stock maps for Belgium’ (2017). Deze kaarten zijn het resultaat van een samenwerking tussen de Vlaamse en Waalse overheid en zijn de eerste kaartlagen die voor heel België koolstofstocks van zowel de landgebruikstypes grasland en akkerland als bos combineren. De kaartlagen zijn beschikbaar in 2 resoluties: het fijne 40m grid (Lambert72) en het grove 1 km grid (WGS 84). Er is telkens een kaartlaag met gemiddeldes en een kaartlaag met de standaard deviaties beschikbaar:

Soil Organic Carbon Stock Maps for Belgium (40 m grid)

Kaart Soil Organic Carbon Stock Maps for Belgium (40 m grid)