Projecten Geothermie

 

 

GEOTHERMICA

Periode: start 2018 

Partners: 18 deelnemende landen, waaronder vertegenwoordiging van VEA

Locatie: Europa

Beschrijving: FP7- Geothermal ERA-NET: Focus op innovatieve demonstratieprojecten die inzetten op commerciële haalbaarheid van geothermische projecten en die bijdragen aan de participatie van industrie om te komen tot meer investering van de openbare sector.

Link: http://www.geothermica.eu

GEOHEAT-app

Periode2013 - 2014

PartnersVITO, Grontmij en TNO.

Locatie: Antwerpen en Limburg

Beschrijving: Onderzoek haalbaarheid intermediaire en diepe geothermie in de grensregio Vlaanderen- Nederland

Link: geoheat-app

MIP-GEOHEAT

Periode2012 - 2013

Partners: 3 projectpartners o.l.v. Terra Energy.

Locatie: Kempen

Beschrijving: Met deze haalbaarheidstudie wil men de technische, economische en maatschappelijke barrières voor de ontwikkeling van diepe geothermie als bron van duurzame warmte in de Kempen in kaart brengen.

Link: MIP-GEOHEAT

SmartGeotherm

Periode2011 - 2017

Partners9 projectpartners, o.l.v. WTCB met uitgebreide werkgroep geothermie

Locatie: Vlaanderen

Dit project streeft ernaar om te komen tot bijna-energieneutrale gebouwen door de ontwikkeling van geïntegreerde concepten die gebruikmaken van geothermie, betonkernactivering en andere technieken.

Link: SmartGeotherm

ThermoMap

Periodeseptember 2010 - augustus 2013

Partners12 partners uit 9 EU-lidstaten, waaronder de Belgische Geologische dienst (BGD)

Locatie: Testgebieden in Gent

In kaart brengen van ondiep (tot -10m) geothermische potentieel door bestaande geowetenschapelijke informatie uit de Europese lidstaten te harmoniseren en visualiseren.

Link: ThermoMap

GEO.POWER

Periode2008 2012

Partners: 9 Europese landen, gecoördineerd door Italië. VITO is partner.

Locatie:

  • Herentals: geothermische verwarming en koeling van ziekenhuis. (2008-2012)
  • Torhout (2008 - 2010)
  • Hoogstraten

Beschrijving: Het GEO-POWER project wil expertise betreffende aardwarmte uitwisselen tussen EU-lidstaten en regio's en een langetermijn investeringsstrategie voorbereiden onder de vorm van een actieplan.

Link: GEO.POWER

Repowermap.org

Periode2008 - onbepaald

PartnersNon-profit initiatief, sinds 2012 ondersteund door Euopese Unie.

Locatie: Projecten in Vlaanderen en Europa

Beschrijving: Interactieve kaart. Heb je zelf een geothermische installatie? Voeg ze toe op de kaart en inspireer zo anderen in jouw regio!

Link: Repowermap.org

VLA03-5 - Geothermische databank

Periode: 2003

Partners: KULeuven, Vlaamse overheid

Locatie: Boringen in Vlaanderen

Beschrijving: Databank met temperatuurgegevens in boringen in de Vlaamse ondergrond

Link: Beschikbaar op aanvraag bij Vlaams Planbureau voor Omgeving, meldpunt@dov.vlaanderen.be