Richtlijnen en korte check: bemalingen

Richtlijnen bij het aanleveren van boringen uitgevoerd in het kader van bemalingen via het e-DOV meldpunt boringen

 

Korte check om bemalingen correct aan te leveren: 

 1. Boorfiche: minimaal in te vullen tabbladen:

  1. ligging

  2. boorstaat (methode van uitvoering) 

  3. wettelijk kader

 2. Lithologische beschrijving OF Opladen sondeerverslag in bijlage

 3. Detail-info + gegevens debietmeter opladen in bijlage via excel-formulier onderaan deze pagina
  + liggingsplan opladen in bijlage (indien boorfiche geldig is voor meerdere bemalingsfilters)

Elke individuele bemalingsfilter? 

Bij een bemaling hoef je niet elke individuele boring vooraf te melden of te rapporteren. We stellen volgende richtlijnen voorop:

 • bij een lijnbemaling: minimaal 1 boorverslag per begonnen 500m
 • bij andere configuraties (bv. bouwput): minimaal 1 boorverslag per aangesneden hectare

Wel moet je volgende bijkomende informatie opladen:

 • een liggingsplan met een aanduiding van de individuele bemalingsputten en filters
 • het totaal aantal individuele boringen moet in het opmerkingenveld aangeven worden.

wat bij verschillende diepte-intervallen?

Indien er bemalingen op verschillende diepte-intervallen gebeuren (bv. bij spanningsbemaling en freatische bemalingsputten), gelden bovenstaande regels per diepte-interval.

Boorbeschrijving

Er zijn voor bemalingen 2 geldige manieren om de boorverslagen aan te leveren:

 • ofwel maak je een lithologische beschrijving op.
 • ofwel mag je een sondeerverslag opladen in bijlage. Wat de regels hier rond zijn en wat er minimaal in een sondeerverslag moet staan, vind je bij vraag 14 en vraag 15 van de veel gestelde vragen.

 

tip:

De Vlaamse Milieu Maatschappij bundelde nuttige informatie en richtlijnen rond bemalingen op hun website. Lees meer op: https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling

Bekijk de pagina van DOV met informatie omtrent bemaling: https://dov.vlaanderen.be/page/bemalingen

of bekijk de nuttige kaartlagen in het themaloket Bemalingen van DOV