Richtlijnen en korte check: bemalingen

Richtlijnen bij het aanleveren van boringen uitgevoerd in het kader van bemalingen via het e-DOV meldpunt boringen

Korte checklist voor bemalingen: 

 1. Voorafmelding

 2. Boorfiche: minimaal in te vullen tabbladen:

  1. ligging

  2. boorstaat (methode van uitvoering) 

  3. wettelijk kader

 3. Lithologische beschrijving OF Opladen sondeerverslag in bijlage

 4. Detail-info + gegevens debietmeter opladen in bijlage via excel-formulier onderaan deze pagina
  + liggingsplan opladen in bijlage (indien boorfiche geldig is voor meerdere bemalingsfilters). Het excelbestand is niet langer nodig indien begin- en eindtellerstand worden doorgegeven via de webapplicatie 'actieve bemalingen'. 

 5. Geef de datum en tellerstand door bij installatie van de bemaling (indien opgenomen in de bijzondere voorwaarden van je vergunning) (meer info in de richtlijnen 'actieve bemalingen')

Wanneer?

 • Voorafmelding: minimaal twee dagen voorafgaand aan de plaatsing:
 • Begintellerstand: maximaal drie werkdagen na de plaatsing van de installatie en enkel indien gevraagd in de bijzondere voorwaarden,
 • Boorbeschrijving: maximaal twee maanden na plaatsing van de boringen. Dit omvat o.a. boorfiche, lithologische beschrijving, liggingsplan
 • Eindtellerstand: maximaal drie werkdagen na de ontmanteling en enkel indien gevraagd in de bijzondere voorwaarden: doorgeven

Elke individuele bemalingsfilter? 

Bij een bemaling hoef je niet elke individuele boring vooraf te melden of te rapporteren. We stellen volgende richtlijnen voorop:

 • bij een lijnbemaling: minimaal 1 boorverslag per begonnen 500m
 • bij andere configuraties (bv. bouwput): minimaal 1 boorverslag per aangesneden hectare

Wel moet je dan volgende bijkomende informatie opladen:

 • een liggingsplan met een aanduiding van de individuele bemalingsputten en filters
 • het totaal aantal individuele boringen moet in het opmerkingenveld aangeven worden.

Wat bij verschillende diepte-intervallen?

Indien er bemalingen op verschillende diepte-intervallen gebeuren (bv. bij spanningsbemaling en freatische bemalingsputten), gelden bovenstaande regels per diepte-interval.

Boorbeschrijving

Er zijn voor bemalingen twee geldige manieren om de boorverslagen aan te leveren:

 • ofwel maak je een lithologische beschrijving op.
 • ofwel mag je een sondeerverslag opladen in bijlage. Wat de regels hier rond zijn en wat er minimaal in een sondeerverslag moet staan, vind je bij vraag 14 en vraag 15 van de veel gestelde vragen.

Tip:

De Vlaamse Milieu Maatschappij bundelde nuttige informatie en richtlijnen rond bemalingen op hun website. Lees meer op: https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling

Bekijk de pagina van DOV met informatie omtrent bemaling: https://dov.vlaanderen.be/page/bemalingen

of bekijk de nuttige kaartlagen in het themaloket Bemalingen van DOV

Vergeet de voorafmelding niet: 

Vergeet niet dat sinds 27 november 2022 alle bemalingen 2 dagen voorafgaand aan de werken moeten voorafgemeld worden. De voorafmelding moet je doen via eDOV (op deze pagina lees je hoe).