Richtlijnen en korte check: geothermische boringen

Richtlijnen bij het aanleveren van geothermische boringen via het e-DOV meldpunt boringen

 

Geothermische boringen zijn ook bekend onder de namen verticale bodemlussystemen, boorgat energieopslag (BEO) en thermische energieopslag in boorgaten (BTES).

Korte check om geothermische boringen correct aan te leveren: 

 1. Boorfiche: minimaal in te vullen tabbladen:

  1. ligging

  2. boorstaat (methode van uitvoering) 

  3. wettelijk kader

 2. Lithologische beschrijving 

 3. afwerking geothermische put opladen in bijlage via excel-formulier onderaan deze pagina
  + liggingsplan opladen in bijlage (indien boorfiche geldig is voor meerdere geothermische boringen)

Elke individuele geothermische boring? 

Je mag één voorafmelding of rapportering doen voor een set van gelijkaardige boringen (zelfde diepte, zelfde opbouw) op één locatie.

 • Als de boordiepte verschillend is, moet voor elke boordiepte een aparte rapportering gebeuren.
 • Als boringen verder dan 500m van elkaar verwijderd zijn, moet je ze ook afzonderlijk rapporteren. Er moet minimaal 1 boring gemeld worden per aangesneden hectare.

Wel moet je volgende bijkomende informatie opladen:

 • een liggingsplan met een aanduiding van de individuele geothermische putten
 • het totaal aantal individuele boringen moet in het opmerkingenveld aangeven worden.

 

Aanleveren boorgegevens

Naast de boorfiche moet je ook verplicht een lithologische beschrijving aanleveren.

Voor de putopbouw, de filterstelling en de debietmeter zijn nog geen invulschermen gebouwd. Zodra deze in productie kunnen gaan, zullen ze ter beschikking gesteld worden. In tussentijd moet u deze gegevens invullen in een Excel-formulier (onderaan deze pagina) en opladen als bijlage bij de boorfiche.