Richtlijnen en korte check: stabiliteitsboringen en geotechnische boringen

Richtlijnen bij het aanleveren van stabiliteitsboringen en geotechnische boringen via het e-DOV meldpunt boringen

 

Korte check om stabiliteitsboringen en geotechnische boringen correct aan te leveren: 

 1. Boorfiche: minimaal in te vullen tabbladen:

  1. ligging

  2. boorstaat (methode van uitvoering) 

  3. wettelijk kader

 2. Lithologische beschrijving (bij “droge” boormethode) OF Opladen sondeerverslag in bijlage (bij spoelboringen)

 3. Liggingsplan opladen in bijlage (indien boorfiche geldig is voor meerdere boringen)

Elke individuele boring? 

Voor stabiliteitsboringen en geotechnische boringen mag je één voorafmelding of rapportering doen voor een set van gelijkaardige boringen op één locatie.

 • Als de boordiepte verschillend is, moet voor elke boordiepte een aparte rapportering gebeuren.
 • Als boringen verder dan 500m van elkaar verwijderd zijn, moet je ze ook afzonderlijk rapporteren. Er moet minimaal 1 boring gemeld worden per aangesneden hectare.

Wel moet je volgende bijkomende informatie opladen:

 • een liggingsplan met een aanduiding van elke individuele boring
 • het totaal aantal individuele boringen moet in het opmerkingenveld aangeven worden.

Richtlijnen voor het aanleveren boorgegevens

Is de boring uitgevoerd met een "droge" boormethode? Dan moet moet je naast de boorfiche ook verplicht een lithologische beschrijving aanleveren

Is er een spoelboring uitgevoerd? Dan moet je een sondeerverslag opladen in bijlage i.p.v. een lithologische beschrijving te maken. Deze sondering mag maximaal 50m van de geotechnische spoelboring gelegen zijn, tenzij er sprake is van een sterk heterogene grondgelaagdheid, dan moet er dichterbij gesondeerd worden om een correcte inschatting van de ondergrond te kunnen maken.

Als je hiervan gebruik maakt moet je wel verplicht in het opmerkingenveld vermelden dat je een sondeerverslag hebt toegevoegd i.p.v. een lithologische beschrijving uit te voeren.

Hoe een sondeerverslag moet opgebouwd zijn, staat beschreven bij de vraag: Waaruit moet een sondeerverslag bestaan?

 

Let op: Voor stabiliteits- of geotechnische boringen die uitgevoerd worden voor de aanleg van een peilput of die afgewerkt worden met een peilbuis moet de putinformatie toegevoegd worden via 'Aanleg van peilput'