Studiedag 13 december 2019

De Visie 2030 voor Databank Ondergrond Vlaanderen wordt voorgesteld !

De virtuele boring maakt binnenkort gebruik van de nieuwste versies van de 3D modellen, G3Dv3 en H3D.

Alle nieuwe realisaties worden toegelicht en standpunten van de diverse sprekers komen aan bod.

 

In de voormiddag vinden twee parallelle sessies plaats:

 • Een nieuw geologisch en hydrogeologisch 3D model van Vlaanderen, G3Dv3 en H3D
 • Een praktische toelichting van de nieuwste mogelijkheden en data van DOV, geïllustreerd vanuit de verschillende thema’s

In de namiddag is er een plenaire sessie:

 • DOV verbindt, ontwikkelt en verspreidt data, informatie en kennis over de bodem en ondergrond van Vlaanderen. Stand van zaken en uitdagingen voor de toekomst. Diverse spelers in de DOV netwerkorganisatie aan het woord.

 

Plaats van het evenement:

VAC Gent (Virginie Lovelinggebouw), Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

Het Virginie Lovelinggebouw bevindt zich vlakbij het station van Gent Sint Pieters. We raden je dan ook aan om met het openbaar vervoer te komen.

Schrijf je in

Deelname aan de studiedag is gratis, maar het aantal plaatsen in beperkt. Schrijf je tot 29/11/2019 in via deze link.

Programma in detail:

Sessie 1: Een nieuw geologisch en hydrogeologisch 3D model van Vlaanderen, G3Dv3 en H3D

Locatie: VAC Gent, 04.02 - zaal Leo Baekeland

08:45-09:15: Ontvangst met koffie

 • 09:15 - Een nieuw geologisch en hydrogeologisch 3D model voor Vlaanderen (Dept. Omgeving - VPO en VMM)
 • 09:30 - Voorstelling van G3Dv3 en H3D (VITO)
  • Het ontstaan en de opbouw van G3Dv3 en H3D  
  • De integratie van andere producten als thematische modellen, H3O-modellen en het HCOV-model
 • 10:10 - Gelegenheid tot vragen

10:20-10:50: Koffiepauze

 • 10:50 - Een instrument dat nieuwe inzichten levert (VITO)​​​​​​​
  • De interactie tussen het geologisch en hydrogeologisch model 
  • Nieuwigheden ten opzichte van vorige modellen 
  • De nieuwe inzichten in de opbouw van de ondergrond 
  • Het 3D breukenmodel
 • 11:30 - G3Dv3 en H3D als nieuw onderzoeksresultaat voor het ondergrond- en grondwaterbeleid in Vlaanderen (Dept. Omgeving - VPO en VMM)
 • 11:45 - Een blik op de toekomst (Dept. Omgeving - VPO en VMM)
 • 12:00 - Gelegenheid tot vragen

Sessie 2: Aan de slag met DOV! Praktische toelichtingen geïllustreerd vanuit de verschillende thema's

Locatie: VAC Gent, 21.04 - zaal Jacob van Artevelde 

08:45 Ontvangst met koffie

 • 09:15 - Verwelkoming
 • 09:20 - Wat kom ik te weten over de grondwaterstand op mijn perceel? VMM - Tinne De Rouck
 • 09:45 - Wegwijs in de nieuwe Bodemapplicatie: invoer, beheer en ontsluiting van bodemdata. OMG - Katrien Oorts
 • 10:10 - De ondergrond verkennen vanuit geotechnisch oogpunt. MOW - Chandra Algoe

10:35-11:00: Koffiepauze

 • 11:00 - Geologische data efficiënt gebruiken. OMG - Veerle Vanwesenbeeck
 • 11:25 - DOV en python: het kan: pydov! DOV-IT-Team - Roel Huybrechts, Realdolmen
 • 11:40 - Iedereen DOV: publieke versus ingelogde gebruiker - opties voor aanleveren van data. DOV-IT-Team - Berdien De Roo, Geosparc
 • 11:55 - Gelegenheid tot vragen

12:05-13:15 - Lunchpauze

Plenaire sessie: DOV verbindt, ontwikkelt en verspreidt data, informatie en kennis over de bodem en ondergrond van Vlaanderen. Stand van zaken en uitdagingen voor de toekomst. Diverse spelers in de DOV netwerkorganisatie aan het woord.

Locatie: VAC Gent, 01.90 - Auditorium Romain Deconinck

 • 13:15 - Woordje van de voorzitter - MOW - Filip Boelaert
 • 13:20 - De nieuwe bodemdatabank, een stevige basis voor het omgevings- en klimaatonderzoek. OMG - Katrien Oorts
 • 13:35 - DOV uitgebreid met de sedimentverkenner. MOW - Edward Van keer
 • 13:50 - De grondwaterstandindicator, vinger aan de pols in tijden van droogte. VMM - Tinne De Rouck en Jan Corluy
 • 14:05 - DOV en INBO … ervaringen en aanbevelingen vanuit gebruikers- en providersperspectief. INBO - Nathalie Cools
 • 14:20 - Interactief ! Geef je mening over de voorgelegde standpunten. 
 • 14:25 - Woordje van de voorzitter - VMM - Bernard De Potter

14:30-15:00: Koffiepauze

 • 15:00 - Kwaliteit van de data voorop ! Geotechnisch luik uitgelicht. MOW - Leen Vincke
 • 15:15 - Geologische tools voor een vooruitstrevend ondergrondbeleid. OMG - Jasper Verhaegen en Katrien De Nil
 • 15:30 - Boorbedrijven aan boord via eDOV: terug- en vooruitblik. Spreker namens de erkende boorbedrijven
 • 15:45 - pydov: win-win met cocreatie en open innovatie! AGT - Pieter Jan Haest
 • 16:00 - Vragen uit het publiek 
 • 16:10 - Woordje van de voorzitter - OMG - Peter Cabus

16:15-18:00: Netwerkdrink

 

We kijken er al naar uit om je te mogen verwelkomen.

 

Schrijf je in

Deelname aan de studiedag is gratis, maar het aantal plaatsen in beperkt. Schrijf je tot 29/11/2019 in via deze link.