Tentoonstelling bodemprofielen

Bodems zijn zeer boeiend om te bestuderen, maar maken deel uit van een verborgen wereld onder onze voeten.

Hoe kunnen we de bodem meer zichtbaar maken en onder de aandacht brengen? Hoe kunnen we hem bovengronds brengen, zodat iedereen zijn gelaagdheid kan bestuderen en bewonderen? Met deze vraag trok het Departement Omgeving naar de KU Leuven. Via speciale technieken (monolieten en lakprofielen) werden reële bodems uitgegraven en gefixeerd, zodat ze kunnen tentoongesteld worden. Op locaties in de nabije omgeving van de Vlaamse Kennis- en Vormingscentra voor Natuur en Milieu De Vroente (Kalmthout) en De Helix (Geraardsbergen) en het Bezoekerscentrum Duinpanne (De Panne) werd telkens één bodemprofiel in tweevoud uitgegraven. Eén exemplaar van deze drie bodemprofielen maakt deel uit van een rondreizende tentoonstelling. In bijbehorende informatiepanelen en -banners worden de bodemhorizonten (laagjes in de bodem), hun ontstaansgeschiedenis en het belang van de bodem in detail toegelicht. Het tweede exemplaar van deze bodemprofielen zal op termijn een plaats krijgen in de centra.

De rondreizende tentoonstelling is omwille van technische redenen tijdelijk niet uitleenbaar. Indien u graag een bericht ontvangt wanneer deze opnieuw kan aangevraagd worden, kan u dit laten weten via mail.

kasten