Virtuele bodemanalyse

De Virtuele Bodemanalyse geeft je een overzicht van de bodemeigenschappen van de bodemlagen op 0-10 cm, 10-30 cm, 30-60 cm, 60-100 cm en 100-150 cm diepte. Je kan kiezen om dit op te vragen voor een puntlocatie of voor een specifiek gebied.

Aan de slag met de virtuele bodemanalyse

Modellering van bodemeigenschappen

De virtuele bodemanalyse is gebaseerd op gebiedsdekkende rasterdatasets (resolutie 10 x 10 m) voor de verschillende combinaties van gemodelleerde bodemeigenschappen en diepte-intervallen. Deze rasterdatasets werden berekend doormiddel van digital soil mapping op basis van puntobservaties van deze bodemeigenschappen en gebiedsdekkende predictorlagen. Momenteel was het enkel voor de basisdata van de bodemkartering (1945-1975) mogelijk om gemodelleerde bodemeigenschappen te berekenen. De hoeveelheid meer recente bodemdata was niet voldoende voor het genereren van gemodelleerde bodemeigenschappen. Wanneer in de toekomst meer recente bodemdata beschikbaar komen, zal de virtuele bodemanalyse uitgebreid worden met rasterlagen op basis van recente bodemdata.

Over het algemeen bleken textuurfracties (buiten klei) beter gemodelleerd te kunnen worden dan andere bodemeigenschappen, hetgeen werd weerspiegeld door hogere R²-waarden. In de huidige tool van de virtuele bodemanalyse zijn enkel de verschillende geodatasets van de gemodelleerde bodemeigenschappen met voldoende hoge R²-waarden geïntegreerd. Dit zijn de verschillende textuurfracties en pH H2O en pH KCl.

Hieronder vind je een overzicht van de weerhouden datasets met het aantal observaties waarop ze gebaseerd zijn en de R² van het model. 

Aantal observaties en R2 van het model per gemodelleerde bodemeigenschap

Rasterlagen in de DOV-verkenner

Deze datasets kunnen ook voor heel Vlaanderen (buiten Baarle-Hertog) in de DOV-verkenner geraadpleegd worden. In de DOV boomstructuur vind je ze onder Bodem > Gemodelleerde bodemeigenschappen.

Gemodelleerde bodemeigenschappen in de DOV-verkenner

Toepassing

De virtuele bodemanalyse en de gemodelleerde bodemeigenschappen zijn het resultaat van modellering op basis van de historische basisdata van de bodemkartering (1945-1975). Dit was de laatste uitgebreide gebiedsdekkende staalname voor België. De kaarten weerspiegelen dus niet de huidige situatie maar wel de historische situatie. Voor variabele eigenschappen zoals de pH kan dit sterk afwijken van de huidige situatie. Voor andere bodemeigenschappen zoals de textuurfracties zal dit overeenkomen met de huidige situatie op voorwaarde van de afwezigheid van grondverzet op die bepaalde locatie. In 2021 startte het Vlaams bodemkoolstofmonitoringsnetwerk (Cmon) met 2594 staalnamen met bijhorende bodemanalyses gespreid over 10 jaar over Vlaanderen. Op basis van o.a. deze Cmon data zal in de toekomst de Virtuele Bodemanalyse uitgebreid worden met gemodelleerde bodemeigenschappen op basis van recente bodemdata.

De Virtuele Bodemanalyse kan nooit een staalname met bijhorende bodemanalyse op het terrein vervangen, maar ze is wel een praktische tool bij vooronderzoek of als basisdata voor gebiedsdekkende modellering. De betrouwbaarheid van de huidige gemodelleerde rasterlagen is verschillend voor elke rastercel van elke rasterlaag (combatie van diepte-interval en bodemeigenschap) en wordt zowel in de Virtuele Bodemanalyse als in de rasterlagen van de gemodelleerde bodemeigenschappen weergegeven.

Rapport

Bodemdatabank-STAT: Koppeling van statistische bodemgegevens aan de bodemkaart gebaseerd op de bodemdata van de DOV-bodemdatabank

Referentie

Wittemans, K., Ottoy, S., Oorts, K., De Ruyck, J., Erauw, L., Luts, D., Salomez, J., Vancampenhout, K., Van Orshoven, J., (2023). Bodemdatabank-STAT: Koppeling van statistische bodemgegevens aan de bodemkaart gebaseerd op de bodemdata van de DOV-bodemdatabank. Studie uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving (Departement Omgeving).