VLAREL-erkenningsvoorwaarden

Algemene erkenningsvoorwaarden:

  • In de periode van drie jaar die de erkenningsvraag voorafgaat, in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning.
  • In de periode van twee jaar die de erkenningsaanvaag voorafgaat, werd geen erkenning van de aanvrager met hetzelfde voorwerp opgeheven met toepassing van artikel 54, §1, 2°,wegens de schending van een of meer van de algemene of bijzondere gebruikseisen van de erkenning.

Bijzondere erkenningsvoorwaarden (voor boorbedrijven):

  • Per operationeel boortoestel minstens één natuurlijk persoon met voldoende ervaring (minimaal 3 jaar) of een attest van opleiding

Aanvraag van een erkenning als boorbedrijf

Om een erkenning als boorbedrijf aan te vragen dien je deze procedure te volgen