VLAREL-opleiding

In Bijlage 16 van het VLAREL staat de inhoud van de algemene opleiding en bijscholing.

Algemene opleiding

De eerste maal wordt er een algemene opleiding gevolgd (16 uur theoretisch en 8 uur praktisch onderricht), waarin volgende onderwerpen worden behandeld voor zover relevant voor de discipline

  • Wetgeving
  • Verschillende boortechnieken
  • Bediening en werking boortoestellen
  • (Hydro)geologie
  • Geotechniek
  • Monstername
  • Afwerking van pomp- en peilputten en boringen
  • Buiten gebruik stellen van pomp- en peilputten en boringen
  • Boorverslag
  • Informatiebronnen

Bijscholing

Nadien wordt een 5-jaarlijkse bijscholing (4 uur theoretisch en 4 uur praktisch onderricht) gevolgd.

De bijscholing bestaat uit een herhaling van de belangrijkste aspecten van de algemene opleiding, rekening houdend met de evolutie van de regelgeving en de technieken, en de disciplines waarvoor een boorbedrijf erkend is.