VMM grondwatermetingen in bulk opvragen

Wil je een grote hoeveelheid metingen uit de grondwatermeetnetten van de VMM opvragen? 

Wil je graag alle calcium metingen tussen 2007 en 2017 krijgen in het freatisch grondwater in jouw gemeente? Of de pesticidemetingen van het voorbije jaar in het Netebekken? Of peilmetingen in een bepaald studiegebied?

Hoe je dat kan doen lees je hier : https://www.milieuinfo.be/confluence/display/DDOV/Hoe+kan+ik+grondwatermetingen+downloaden