Bodemverontreiniging

De bodem in Vlaanderen staat, als gevolg van onze rijke industriële geschiedenis, voor heel wat uitdagingen. Sinds 1996 werden er 85.000 potentiële risicogronden in kaart gebracht die mogelijk vervuild werden in het verleden. Ondertussen staan we al een heel pak verder en zijn zes op tien van deze gronden onderzocht. Eén op acht moet daadwerkelijk gesaneerd worden. 

Maar bodemzorg is meer dan alleen saneren. De laatste jaren verschuift onze focus dan ook steeds meer naar het voorkomen van bodemverontreiniging en het aanpakken van nieuwe, verontreinigende stoffen, zoals microplastics en PFAS. Met een focus op nieuwe, minder ingrijpende saneringstechnieken en een groeiend besef van het belang van bodemzorg, streven we ernaar om onze bodem te beschermen en te herstellen voor toekomstige generaties.