Waterbodem

De waterbodemverkenner centraliseert informatie over de kwaliteit en kwantiteit van waterbodems. Zowel ruwe brongegevens van verschillende Vlaamse milieu-instellingen, besturen en waterloopbeheerders als verwerkte resultaten binnen specifieke onderzoeksprojecten kunt u raadplegen in deze verkenner. De waterbodemverkenner is jouw go-to-dashboard om de waterbodemkwaliteit in jouw projectgebied te verkennen. 

De waterbodemverkenner werd publiek voorgesteld in april 2023. Herbekijk het volledige webinar “Verken de kwaliteit van de waterbodem” via deze link

Geef feedback zodat we de waterbodemverkenner verder kunnen verbeteren. 

1. Verken de waterbodemverkenner! 

De waterbodemverkenner is openbaar, en dus iedereen kan er gebruik van maken. Erkende bodemsaneringsdeskundigen, milieuadviseurs, ruimtelijke planners, waterloopbeheerders, … kortom iedereen die inzicht wil verwerven in deze materie kan met deze tool aan de slag. 

Het eerste instructiefilmpje:  

  • toont waar je de waterbodemverkenner kan raadplegen, en 

  • maakt je vertrouwd met de belangrijkste onderdelen en functionaliteiten van de waterbodemverkenner 

Laten we samen verkennen! 

Instructiefilmpje Verken de waterbodemverkenner

2. Verken welke probleemparameters aanwezig zijn 

Wanneer je bijvoorbeeld als waterloopbeheerder, bekkencoördinator of lokale overheid een project op poten zet, is het noodzakelijk om te weten welke factoren een rol kunnen spelen in de uitvoering van je project. Zo ook de aanwezigheid van waterbodemverontreiniging. De waterbodemverkenner toont waar en welke verontreiniging aanwezig is in Vlaanderen, en de eventuele implicaties op de uitvoering van ruimingen, herinrichtingsprojecten, etc. 

Het tweede instructiefilmpje leert je hoe je probleemparameters op kaart brengt: 

Op het einde van deze video heb je:  

  • een lijst met alle waterbodemkwaliteitsmetingen in het projectgebied 

  • een lijst met parameters die aanleiding kunnen geven tot sanering 

  • en een inschatting van wat mogelijk is in zake hergebruik  

Laten we samen verkennen! 

Instructiefilmpje Waterbodemverkenner: Verken welke probleemparameters aanwezig zijn

3. Identificeer welke factoren invloed hebben op de waterbodemkwaliteit 

Wil je meer inzichten verwerven in mogelijke oorzaken van of risico’s op waterbodemverontreiniging? De waterbodemverkenner brengt informatie over eventuele bronnen en verspreidingsrisico’s van polluenten samen in één portaal. Zo kan je bijvoorbeeld snel achterhalen op welke watergebonden percelen risicoactiviteiten aanwezig zijn of zijn geweest. De waterbodemverkenner ondersteunt deskundige en waterloopbeheerders in het uitvoeren van een geïntegreerde gebiedsanalyse als deel van hun vooronderzoek en planning. 

Het derde instructiefilmpje leert je hoe je factoren identificeert die mogelijks een invloed hebben op de waterbodemkwaliteit.  

Op het einde van deze video heb je:  

  • een ruimtelijk zicht op waar er een koppeling mogelijk is tussen de waterbodemkwaliteit en gekende bodemonderzoeken en risicogronden 

  • en een ruimtelijk inzicht in welke factoren mogelijks een invloed hebben op de slechte waterbodemkwaliteit   

Laten we samen verkennen! 

Instructiefilmpje Waterbodemverkenner: Verken welke factoren invloed hebben op de waterkwaliteit

4. Verken prioritair aan te pakken waterlopen 

De financiële middelen voor de aanpak van verontreinigde waterbodems en sediment zijn beperkt. De waterbodemverkenner brengt waar de hoogste prioriteiten in Vlaanderen liggen op overzichtelijke wijze in kaart. Cruciale informatie bij de projectopmaak en -uitvoering zodat gekende en potentiële waterbodemproblematieken niet over het hoofd gezien worden.  

In het vierde instructiefilmpje:  

- verken je welke waterlopen prioritair in aanmerking komen voor verdere aanpak, en  

- analyseer je welke waterloopkenmerken aan de basis liggen van een hoge prioriteit 

Laten we samen verkennen! 

Instructiefilmpje Waterbodemverkenner: Verken prioritair aan te pakken waterlopen

5. Verken welke zeer zorgwekkende stoffen aanwezig zijn 

DOV is een bron aan informatie over de ondergrond en milieuparameters. Het DOV-portaal biedt verschillende themaverkenners aan om beleid, studies en onderzoek te ondersteunen. 

In het vijfde instructiefilmpje wordt de rijkdom aan informatie getoond via het voorbeeld van de PFAS verkenner:  

- je ontdekt welke themaverkenners er nog allemaal beschikbaar zijn, en  

- je ontdekt welke PFAS types mogelijks aanwezig zijn 

Laten we samen verkennen! 

Instructiefilmpje Waterbodemverkenner: Verken welke zeer zorgwekkende stoffen aanwezig zijn