Droge november zorgt voor trager herstel watersysteem (rapport 8/12/2020)

In november kregen we een eerder geringe hoeveelheid neerslag.
Die zorgt er voor dat de freatische grondwaterstanden momenteel wel stijgen, maar ook dat die stijging trager verloopt dan normaal.
Op 85% van de meetlocaties verwachten we rond deze tijd van het jaar een hogere grondwatertafel dan de huidige.
Ook de debieten op de onbevaarbare waterlopen stijgen normaal in het najaar, toch is dat momenteel maar op 1/3 van de meetlocaties het geval.

Absolute toestand van de freatische grondwaterstand

Droge november zorgt voor trager herstel watersysteem