Grondwaterstandindicator

De grondwaterstandindicator geeft een beeld van de huidige stand van het freatische grondwater ten opzichte van het verleden.

Deze analyse van de grondwaterstanden is gebaseerd op maandelijkse peilmetingen door de VMM, SCK en De Watergroep. Die maandelijkse peilmetingen worden aangevuld met dagelijkse modelberekeningen voor de afgelopen 30 jaar.

Enkel de freatische peilen worden besproken. Voor de analyse worden de freatische peilfilters van het primair meetnet met continue meetreeksen van 11 jaar of meer, en met relatief ondiepere grondwaterstanden gebruikt. De grondwaterstanden van deze peilfilters weerspiegelen het best de invloed van recente klimatologische variaties, terwijl ze ook getoetst kunnen worden aan een relatief langere meethistoriek. 

Per peilfilter wordt de huidige grondwaterstand vergeleken met de peilen in de afgelopen jaren. Tegelijkertijd wordt er bepaald of er de afgelopen maand een relatieve stijging of daling is opgetreden. De gegevens worden in een kaart en een aantal grafieken verwerkt. Hierdoor krijgt men een beeld van hoe hoog of hoe laag de grondwaterstand staat ten opzichte van de peilen in de voorbije jaren en welke richting het uitgaat met de grondwaterstand.

De grondwaterstandindicator wordt maandelijks (rond de 8ste van de maand) opgemaakt. In periodes van zeer droog weer kan de indicator frequenter bijgewerkt worden.