Grondwater in bijna de helft van de meetplaatsen opnieuw laag 05-04-2020

De meest recente metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen aan dat deĀ  grondwaterstanden in Vlaanderen in 45,5% van de meetplaatsen laag of zeer laag zijn voor de tijd van het jaar. De toestand is wel wat beter dan begin april 2019.

Maart was een normale maand met een gemiddeld neerslagtotaal van 75,7 mm (normaal maart in Ukkel: 70,0 mm). De neerslag viel vrij goed gespreid over Vlaanderen. Nagenoeg alle neerslag in maart viel voor 12 maart, waardoor het ondertussen bijna 4 weken droog is. Ook de komende dagen wordt weinig neerslag voorspeld. Na een natte periode met verhoogde debieten en niet-kritieke overstromingen tot medio maart vertaalde het gebrek aan neerslag in de voorbije weken zich ook in dalende bodemverzadigingen. Ook de debieten op de onbevaarbare waterlopen daalden op alle locaties. Momenteel worden verspreid over Vlaanderen normale tot lager dan normale debieten voor de tijd van het jaar waargenomen.

In de tweede helft van maart is ook de verdere aanvulling van het grondwater gestopt. Vooral de hoge en zeer hoge grondwaterstanden die na de natte periode tot 12 maart werden waargenomen daalden weer tot normale grondwaterstanden voor de tijd van het jaar, maar ook het aandeel lage en zeer lage grondwaterstanden nam opnieuw toe. Momenteel zijn de grondwaterstanden in 15,5% van de locaties hoog of zeer hoog, in 39% van de locaties normaal en in 45,5% van de locaties laag of zeer laag voor de tijd van het jaar.

De algemene toestand is wel wat beter dan begin april 2019.

Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2020-04-05) van dit rapport