Grondwater herstelt zich grotendeels: rapport 08-03-2020

De overvloedige neerslag van de voorbije maand februari vertaalde zich in een inhaalbeweging in de grondwaterstanden die bijna overal in Vlaanderen beduidend stegen. Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij. Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme: “Dat het peil van het grondwater op de meeste plaatsen in Vlaanderen terug tot bijna normale waarden voor de tijd van het jaar is gestegen, is goed nieuws. Maar bovenal was dat broodnodig. Het is belangrijk dat we nu voldoende reserve opbouwen om gewapend te zijn bij een eventuele droge periode later dit jaar.”

Waar op 1 februari, na een vrij droge maand januari, nog 75% van de grondwaterstanden zeer laag of laag was voor de tijd van het jaar na een vrij droge maand januari, is dat aandeel op 8 maart teruggevallen tot 24%. Het aandeel hoge en zeer hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar is op 8 maart toegenomen van 1,3% op 1 februari tot 52%.
De grondwaterstanden zijn begin maart 2020 beduidend beter voor de tijd van het jaar dan begin maart 2019.

De achterstand van de voorbije droge maanden is nog niet overal volledig weggewerkt. De laagste grondwaterpeilen voor de tijd van het jaar doen zich momenteel nog voor in het zuiden (lemige bodems) en oosten van Vlaanderen (waar het grondwater dieper zit). Het duurt er immers langer om het grondwater weer aan te vullen.

Voor de komende maand wordt een verdere stijging van de grondwaterpeilen verwacht door het verder insijpelen van de recente regen en de regen die we de komende dagen verwachten.

In Vlaams-Brabant en in het zuiden van Limburg kunnen ook volgende maand nog enkele lage grondwaterstanden voorkomen. Zeer hoge grondwaterstanden worden volgende maand vooral in de noordelijke helft van Vlaanderen (Antwerpen) verwacht.

 

Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2020-02-09) van dit rapport