Grondwatertafels aangevuld door de vele regen van de voorbije weken (rapport februari 2021)

De meest recente metingen en modelberekeningen van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen aan dat het ondiepe (freatische) grondwater in Vlaanderen de voorbije weken is aangevuld. Het merendeel van de meetlocaties (65%) van de VMM toont een normale tot zeer hoge grondwaterstand voor de tijd van het jaar.

 

Het herstel verliep in januari sneller dan verwacht door de overvloedige regen, in combinatie met de sowieso geringe verdamping gedurende het winterseizoen. Stijgende grondwatertafels zijn de normale trend in het winterseizoen (tot eind maart). Januari was in heel Vlaanderen een natte maand (tussen 89,1 en 139,7mm neerslag, gemiddelde: 113,1mm; normaal in Ukkel: 75,5mm).

Toch zijn er nog verschillende locaties waar de grondwaterpeilen laag of zeer laag blijven. Die locaties bevinden zich vooral in het oosten van Vlaanderen. Het gaat vooral om locaties waar het de afgelopen maanden wat minder regende en/of waar de grondwaterstanden trager reageren op veranderingen in weersomstandigheden. De huidige situatie is vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar toen de natte februari ’20 voor een kortstondige omslag naar meer hoge en zeer hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar zorgde. Dat gebeurde ook na een lange periode met overwegend lage en zeer lage peilen voor de tijd van het jaar.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “De nieuwe resultaten zijn goed nieuws, maar we zijn er nog niet. Voor meer regen kan ik niet zorgen, maar mijn beleid zet wel sterk in op meer infiltratie en ontharding én minder drainage. Die zaken dragen ontegensprekelijk bij tot het aanvullen van de ondiepe grondwatertafels”.

 

Grondwatertafels aangevuld door de vele regen van de voorbije weken