Nieuwe manier om grondwatermetingen aan te vragen

Wil je een grote hoeveelheid metingen uit de grondwatermeetnetten van de VMM opvragen? Dat kan nu snel en gericht!

metingen in Excel