e-DOV Archeologie

Aardkundige gegevens moeten volgens de Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie aangeleverd worden aan DOV

De 'Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren versie 4.0' bevat de voorwaarde dat aardkundige gegevens aangeleverd moeten worden aan Databank Ondergrond Vlaanderen.

e-DOV Archeologische referentieprofielen en boringen vormt het uitwisselingsplatform voor deze data. 

Welke gegevens?

Voor referentieprofielen die resulteren uit een archeologisch vooronderzoek of onderzoek moet men naast de rapportering ook een dataset met aardkundige gegevens aanleveren. Die set bestaat enerzijds uit de informatie uit de eventuele boorlijsten en uit de beschrijvingen van referentieprofielen, en anderzijds uit de foto’s van de referentieprofielen (en eventueel foto’s van boringen) die in de rapportering opgenomen zijn.

Hoe aanleveren?

De gegevens worden in XML-formaat aangeleverd volgens het door DOV bepaalde XML-schema. Het XML-bestand bevat gegevens en foto's van referentieprofielen en boringen, die op hun beurt één of meerdere aardkundige eenheden kunnen bevatten. Eén XML-bestand kan meerdere referentieprofielen en boringen bevatten. De verschillende velden van het XML-bestand mogen enkel leeg gelaten worden als ze niet van toepassing zijn.

Een upload bestaat ofwel uit een XML-bestand ofwel uit zip-bestand met daarin een XML-bestand en de verschillende foto's.

Wanneer aanleveren?

Het aanleveren van de gegevens gebeurt in het kader van de rapportering (archeologienota, nota, of eindverslag).

Per ingediende rapportering wordt 1 dataset met aardkundige gegevens ingediend (in de hiervoor beschreven gevallen). Bij een vooronderzoek kan deze dataset gegevens bevatten uit verschillende fasen van het vooronderzoek, en dus verwijzen naar verschillende projectcodes (bv. boorgegevens gekoppeld aan een landschappelijk bodemonderzoek en referentieprofielen uit proefsleuven).

Waar aanleveren?

De gegevens worden aangeleverd via de applicatie van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Bij het opladen van het XML-bestand of het zip-bestand gebeurt bij Onroerend Erfgoed nog geen validatie van het XML-bestand tegen het XML-schema. De gegevens uit niet correcte XML-bestanden stromen niet automatisch door naar de DOV-bodemdatabank waardoor ze niet zichtbaar zijn in de DOV-verkenner. Daarom is het belangrijk om zelf het XML-bestand eerst te testen op de DOV-webpagina voor XML-validatie. De opgeladen gegevens en foto's die correct zijn volgens het DOV XML-schema, zijn raadpleegbaar via de online DOV-verkenner als bodemlocaties met prefix ARCH_.

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie vind je in de handleiding 'Aanleveren aardkundige gegevens archeologie'.