e-DOV Meldpunt handboringen

Aanleveren handboringen

Handboringen vallen niet onder de VLAREL-verplichting voor aanlevering aan DOV via een erkend boorbedrijf. Indien het archeologische (hand)boringen zijn, volgen ze een specifiek traject van aanlevering aan DOV. Indien het handboringen zijn in het kader van het Bodemsaneringsdecreet, worden ze aan OVAM aangeleverd volgens hun vereisten. Alle andere beschrijvingen van handboringen wenst DOV te verzamelen en te ontsluiten.

Pilootproject DOV-ALBON en UGent

DOV-ALBON en UGent hebben een pilootproject opgezet waarbij het voor studenten en medewerkers van UGent mogelijk is gemaakt om kwalitatieve gegevens in te voeren in DOV en deze te verbinden met hun wetenschappelijke publicaties uit de catalogus van lib.Ugent.be. Op deze manier wordt niet enkel hun publicatie maar ook de data structureel ontsloten naar het grote publiek voor hergebruik. De gegevens dienen goedgekeurd te worden alvorens ze publiek beschikbaar zijn op DOV.

Stroomschema handboringen

Veel gestelde vragen

  • Andere boringen dan handboringen?

In principe dienen de boorgegevens, indien het geen handboringen zijn, aangeleverd te worden aan DOV door het erkende boorbedrijf, via vaste procedures. Je kan als student of als medewerker daar jouw gegevens aan koppelen, door de ingevoerde gegevens in DOV op te zoeken en aan te vullen met jouw eigen beschrijvingen en/of interpretaties. 

  • Wel handboringen, niet van UGent?

Ben je verbonden aan een andere universiteit of instelling dan UGent, en heb je DOV ook relevante data te bieden die niet in een reeds verplichte aanlevering vervat zitten? Contacteer ons en we bekijken hoe we kunnen samenwerken om jouw wetenschappelijke waardevolle data over de Vlaamse ondergrond te valoriseren in DOV.