Quartair

Het Quartair omvat de geologische periode die aanvangt met het begin van de ijstijden.

 

Quartairgeologische kaarten zijn kaarten die aangeven welke sedimenten afgezet werden tijdens het Quartair. De quartairkaarten zijn opgevat als profieltypekaarten, waarbij de afzettingssequentie en het afzettingsmilieu in aanmerking genomen worden.