Delfstoffentoets Grondverzet

 

 

 

 

De delfstoffentoets wordt vanaf 1 april 2019 een nieuw onderdeel van het technisch verslag i.k.v. grondverzet i.k.v. VLAREBO en heeft als doel partijen uitgegraven bodem te identificeren die rechtstreeks (zonder voorbehandelingen) ingezet kunnen worden als alternatief voor primaire oppervlaktedelfstoffen.

De Vlaamse overheid heeft enkele interessante documenten over delfstoffen, zoals Delfstoffen in Vlaanderen (1996), Het Zandboek Vlaanderen (2000), De Natuurlijke Samenstelling van Delfstoffen (2003), het Tweede Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan (2014),.... Er is ook een handige Delfstoffenkaart (2002). Dit zijn allemaal publicaties van het voormalige ALBON.

ALBON, nu VPO, ontwikkelde ook de educatieve website 'Ik doorgrond Vlaanderen', met lespaketten en informatie over de actieve ontginningen in Vlaanderen.

DOV biedt een Delfstoffenverkenner aan. De Delfstoffenmodellen van 'Leem'  en van 'Zand en Grind van Maas en Rijn' zijn de eerste die op een zeer gebruiksvriendelijke manier aangeboden wordt aan ontginners, ruimtelijke planners enz.

De Virtuele Boring is een handig instrument op op eender welke plaats in Vlaanderen de geologische en hydrogeologische lagenopbouw te verkennen. Dit instrument is beschikbaar in de DOV-Verkenner, maar ook als handige mobiele app.

Daarnaast biedt de DOV-Verkenner vele geologische kaartlagen die als bron kunnen gebruikt worden om informatie over de geologische lagen waarin deze delfstoffen voorkomen, te identificeren.

Al deze informatie kan gebruikt worden om voor een technisch verslag voor Grondverzet het potentieel van de bodemmaterialen als alternatief voor een primaire delfstof te bepalen. De delfstoffentoets hierin identificeert namelijk geologische afzettingen die op andere locaties als primaire oppervlaktedelfstoffen worden ontgonnen.

U vindt alles terug in de handige links onderaan deze pagina.