01-10-2018: Grondwater weinig veranderd - de peilen blijven overwegend laag tot zeer laag.

De grondwaterstand was in september zeer laag tot laag, zowel in absolute zin als voor de tijd van het jaar. We verwachten dat deze toestand in het Oosten van Vlaanderen volgende maand nog zal aanhouden, in het westen verwachten we overwegend opnieuw hogere grondwaterstanden.

 

De toestand van de droogtetoestand wordt permanent opgevolgd. Van zodra de situatie wijzigt, wordt dit via www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droogtecommissie gecommuniceerd.

Meer over de indicator leidingwater via www.vmm.be/water/drinkwater/beschikbaarheid-van-leidingwater

huidige toestand grondwaterstanden voor de tijd van het jaar in Vlaanderen