09-09-2018 : Grondwater - lichte verbetering van de toestand

De grondwaterstanden zijn begin september op een beduidend aantal locaties, verspreid over Vlaanderen, hoger dan begin augustus. Toch zijn de grondwaterstanden nog steeds op het merendeel van de locaties historisch zeer laag en op meer dan de helft van de locaties zeer laag voor de tijd van het jaar. Volgende maand verwachten we, ook bij droog weer, een verdere algemene stijging van de grondwaterstanden.

De toestand van de droogtetoestand wordt permanent opgevolgd. Van zodra de situatie wijzigt, wordt dit via www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droogtecommissie gecommuniceerd

Meer over de indicator leidingwater via www.vmm.be/water/drinkwater/beschikbaarheid-van-leidingwater

huidige toestand grondwaterstanden voor de tijd van het jaar in Vlaanderen