19 augustus 2018 - Grondwaterstanden over het algemeen niet verder gedaald, maar nog steeds zeer laag

De grondwaterstand is op de meeste plaatsen nog steeds zeer laag, maar is sinds begin augustus over het algemeen niet meer verder gedaald. Bij droog weer blijft de toestand zeer laag, bij normaal of nat weer is er een lichte verbetering in zicht

De toestand van de droogtetoestand wordt permanent opgevolgd. Van zodra de situatie wijzigt, wordt dit via www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droogtecommissie gecommuniceerd

Meer informatie over de huidige maatregelen vindt u via www.vlaanderen.be/nl/nieuwsbericht/maatregelen-door-droogte-en-waterschaarste

Meer over de indicator leidingwater via www.vmm.be/water/drinkwater/beschikbaarheid-van-leidingwater

toestand 19 augustus 2018