7 augustus 2018 - Aanhoudend zeer lage grondwaterstanden. Zelfs bij nat weer de komende maand verandert dit niet.

De grondwaterstand is op de meeste meetplaatsen momenteel zeer laag. Zelfs bij nat weer verwachten we dat zeer lage grondwaterstanden ook volgende maand algemeen zullen voorkomen, zeker in het oosten van Vlaanderen.

De toestand van de droogtetoestand wordt permanent opgevolgd. Van zodra de situatie wijzigt, wordt dit via de website http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droogtecommissie  gecommuniceerd.

Let op! Momenteel gelden er voor verschillende provincies gebruiksbeperkingen naar verschillende types water (leidingwater, regenwater, grondwater, oppervlaktewater,…).  Meer informatie vindt u via de website https://www.vlaanderen.be/nl/nieuwsbericht/maatregelen-door-droogte-en-waterschaarste  

Meer over de indicator leidingwater via https://www.vmm.be/water/drinkwater/beschikbaarheid-van-leidingwater.

Zeer lage grondwaterstanden volgende maand