Is de grondwaterstand laag?

Actuele grondwaterstandindicator (midden juli 2018, 11-07-2018)

Doordat het de voorbije weken nauwelijks geregend heeft, neemt de droogte toe. Momenteel doen zich nog geen grote watertekorten voor. Gelet op de voorspellingen is waakzaamheid nodig. De toestand wordt permanent opgevolgd. Van zodra de situatie wijzigt, wordt dit via de website http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droogtecommissie gecommuniceerd.

Let op! Momenteel gelden er voor verschillende provincies gebruiksbeperkingen naar verschillende types water (leidingwater, regenwater, grondwater, oppervlaktewater,…).  Meer informatie vindt u via de website https://www.vlaanderen.be/nl/nieuwsbericht/maatregelen-door-droogte-en-waterschaarste. Meer over de indicator leidingwater via https://www.vmm.be/water/drinkwater/beschikbaarheid-van-leidingwater.

Het grondwater blijft over het algemeen dalen, momenteel zijn ongeveer de helft van de locaties in Vlaanderen historisch zeer laag. Voor de tijd van het jaar zijn 40 % van de peilen zeer laag. De zeer lage grondwaterstanden komen verspreid over heel Vlaanderen voor, maar in mindere mate in de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen. Bij aanhoudend droog weer stijgt het aantal zeer lage grondwaterstanden tot 60 % van de locaties.

Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum van dit rapport