Grondwaterstanden blijven laag voor de tijd van het jaar (rapport 06-11-2019)

De grote meerderheid van de grondwaterstanden in Vlaanderen blijft zeer laag (35%) of laag (37%) voor de tijd van het jaar. Er is wel een herstel merkbaar door de normale neerslaghoeveelheden en goede spreiding van de neerslag in oktober.

Vooral de eerste helft van oktober was er een duidelijk herstel merkbaar en nam het aantal zeer lage grondwaterstanden af. Het grondwater steeg in oktober op 84% van de meetlocaties. Sinds de laatste week van oktober verloopt het herstel wat meer geleidelijk. De laagste grondwaterstanden blijven we meten in Vlaams-Brabant en Limburg. Het herstel verloopt in die provincies trager omdat de grondwatertafel daar in bepaalde regio’s dieper ligt en de grondwatervoeding er wat kleiner is (o.a. door de aard van de ondergrond).

Oktober was bijna overal in Vlaanderen wat natter dan een gemiddelde maand oktober met neerslaghoeveelheden van 72,7 mm tot 124,3 mm.

De debieten van de waterlopen geven een variabel beeld. Omdat het grondwater op veel plaatsen nog steeds zeer laag of laag voor de tijd van het jaar staat, variëren de debieten van zeer laag tot wat hoger dan normaal voor de tijd van het jaar.

huidige toestand grondwaterpeilen