Grondwaterstandindicator: rapport van 09/02/2020

De aanvulling van het grondwater verloopt al sinds november grosso modo normaal voor de tijd van het jaar en zoals normaal voor de winter worden vooral stijgende grondwaterstanden waargenomen. Deze stijgingen zijn echter niet sterk genoeg om de verlaagde grondwaterstanden van de vorige maanden bijkomend te compenseren en de meerderheid van de grondwaterstanden in Vlaanderen blijft dan ook zeer laag (42,2%) of laag (29,9%) voor de tijd van het jaar. De voorbije maand steeg het grondwater op 73,4% van de locaties. We zien dan ook een geleidelijke verdere afname van het aandeel absolute zeer lage en lage grondwaterstanden tot 25,9%. Voor volgende maand wordt een geleidelijk verder herstel van de grondwaterstanden verwacht.

Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2020-02-09) van dit rapport