Meeste grondwaterstanden blijven laag (januari 2020)

De voorbije maand december is het grondwater op heel veel locaties gestegen, maar in 80% van de gevallen blijft de grondwaterstand in Vlaanderen laag voor de tijd van het jaar.

De eerste helft van december was er een lichte afname van het aandeel zeer lage en lage grondwaterstanden. In de tweede helft van de maand was er dan weer een lichte toename. De voorbije maand steeg het grondwater op 92% van de locaties. Toch blijft een meerderheid van de grondwaterstanden in Vlaanderen zeer laag (55%) en laag (25%) voor de tijd van het jaar.

Voor volgende maand verwachten we een verder herstel van de grondwaterstanden.

huidige toestand grondwaterpeilen