Toestand 23 juli 2018 - Grondwaterstand nog verlaagd

Actuele grondwaterstandindicator (23-07-2018)

Doordat het de voorbije weken nauwelijks geregend heeft, neemt de droogte toe. De toestand wordt permanent opgevolgd. Van zodra de situatie wijzigt, wordt dit via de website http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droogtecommissie gecommuniceerd.

Let op! Momenteel gelden er voor verschillende provincies gebruiksbeperkingen naar verschillende types water (leidingwater, regenwater, grondwater, oppervlaktewater,…).  Meer informatie vindt u via de website https://www.vlaanderen.be/nl/nieuwsbericht/maatregelen-door-droogte-en-waterschaarste. Meer over de indicator leidingwater via https://www.vmm.be/water/drinkwater/beschikbaarheid-van-leidingwater.

De grondwaterstanden zijn verder gedaald en zijn op iets meer dan de helft van de locaties, verspreid over Vlaanderen, zeer laag voor de tijd van het jaar. Volgende maand verwachten we bij droog weer een verdere toename van zeer lage grondwaterstanden. Bij normaal of nat weer verwachten we een stabilisatie of stijging de grondwaterstanden.

Actuele toestand grondwaterstand