Geothermie

Geothermie of aardwarmte is energie die in de vorm van warmte in de bodem zit opgeslagen.

DOV als prospectie bij een geothermisch project

DOV is de databron voor Vlaanderen die kan gebruikt worden bij aanvang van een geothermisch project. (Hydro)geologische data en hun interpretatie vormen het vertrekpunt voor de onderbouwing van een geothermische prospectie of geothermisch project. Op de website kan u het (hydro)geologisch kaartmateriaal gebruiken in de verkenner of downloaden voor gebruik in eigen GIS-software. Er zijn kaarten en modellen beschikbaar van zowel de diepe als de ondiepe ondergrond van Vlaanderen. Ook de combinatie van boorrapporten en putgegevens met hun (hydro)geologische interpretaties van de lagenopbouw geven u informatie over de lokale opbouw van de ondergrond van uw projectregio.  Het project “Bepaling van de thermische geleidbaarheid van geologische formaties en het opstellen van een geschiktheidskaart voor de toepassing van boorgatenergie-onttrekking via sondes” leverde downloadbare kaarten voor Vlaanderen met een inschatting van de thermische geleidbaarheid. Indien u zelf de lagenopbouw van de ondergrond hebt bepaald met DOV, kan u de thermische geleidbaarheid berekenen met de rekenmodule van het SmartGeotherm-project.